Recent Articles
By சிறி சரவணா on June 19, 2015

நமது சூரியத்தொகுதியையும் தாண்டி வேறு விண்மீன்களிலும் கோள்கள் இருக்கலாம் என்று காலம் காலமாக வானியலாளர்கள் கருதினாலும், முதலாவது வெளிக்கோள் (exoplanet) 1990 களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அன்றிலிருந்து இன்றுவரை ஆயிரக்கணக்கான வெளிக்கோள்களை வானியலாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இவற்றில் பெரும்பாலானவை நமது வியாழனைப் போல மிகப்பெரிய கோள்கள். ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம், பிற விண்மீன்களை சுற்றிவரும் பூமியைப்போல சிறிய கோள்களையும் கண்டறிய வழிவகுத்தன. இன்று நமக்கு பூமியின் அளவில் உள்ள கோள்கள், மற்றும் பூமியை விட சில […]

By SN on December 26, 2014

The low pressure area is still persists to the south east of Sri Lanka and it is expected to intensify further into a depression. Under the influence of the system, showery and windy weather will continue over most parts of the island and suburb sea areas. Showers or thundershowers with very heavy falls (more than […]

By சிறி சரவணா on December 17, 2014

பூமியில் இருந்து ஒரு விண்கலம் பூமியின் ஈர்ப்பு விசையை விட்டு விண்வெளியை அடையவேண்டுமெனில் அது ஒரு செக்கனுக்கு 11.2 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கவேண்டும். அவ்வாறானா வேகத்தில் பயணித்தே நமது விண்கலங்கள் விண்வெளியை அடைகின்றது. ஒரு கல்லை எடுத்து, வான் நோக்கி வீசி எறிந்தால், அக்கல் சிறிது தூரம் மேலெழும்பி, மீண்டும் கேழே விழுந்துவிடும். நாம் எறியும் வேகத்தைப் பொறுத்து அது மேலெழும்பும் தூரம் வேறுபடும். ஆக நீங்கள் எறியும் கல் மீண்டும் திரும்பி விழாமல் இருக்க வேண்டும் […]

By A. Yathushihan on December 17, 2014

The universe came into existence by an explosion dubbed as the ‘Big Bang’. Even though such an idea remains as a theory, scientists have produced significant amounts of evidence, including the ever expanding universe to convince the scientific community. However collecting similar evidence for the end of the universe still remains a challenge, especially due […]

By சிறி சரவணா on December 17, 2014

நாம் தற்போது ரோசெட்டாவின் வால்வெள்ளியை நோக்கிய பயணத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம், மனித இனத்திற்கே ஒரு மிகப்பெரிய மயில்கல் என சொல்லலாம். வானில் தெரியும் வால்வெள்ளியை ஆர்வமாக பார்த்த காலம் போய் தற்போது வால்வெள்ளியில் ஒரு விண்கலத்தை இறக்கும் அளவிற்கு நமது விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்து விட்டது. அதேபோல வான்கற்களை தேடிப்போய் அதனிலிருந்து மாதிரிகளை மீட்டுவரும் ஒரு திட்டமே கயபூஸா திட்டம். ஜப்பானிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தினால் டிசம்பர் 3 இல் அனுப்பப்பட்ட இந்த கயபுஸா2 விண்கலமானது […]

By Sri Saravana on November 8, 2014

Science Navigators conducted Science Week for kids. The event held on 8th November 2014 at Science Navigator’s Natural History Museum. It was 3 hours event and multiple seminars for kids were completed. One important part of the event was the question and answers session with kids and S+T representative Tom Dieffenbach in U.S.A We were […]

By Sri Saravana on August 7, 2014

Batticaloa, eastern part of Sri lanka is famous for many things, and one of them is almost forgotten by the current generation even though the emblems and statues reminds us why Batticaloa was once called “Town of Singing Fish”. Singing Fish is not mystery or legend, but rather true phenomena that linger to this date […]

By Sri Saravana on February 20, 2014

Planetary nebulae are one of many possibility of end of a star, when massive stars end their life with supernovae, smaller stars tend to form planetary nebulae – beautifully glowing gas clouds – from which another system could emerge later. These planetary nebulae are once thought of spherical in shape, but observations showed that often […]

By Sri Saravana on February 15, 2014

On 13th February, 2014, night time volcano eruption caused massive disturbance in Indonesian island Java, where the Mount Kelud is located. More than 100,000 people are evacuated, said Indonesian disaster agency. Mount Kelud, known for most powerful eruptions over history, blasted ash and debris more than 12 miles into air and the eruption could be […]

By Joan Chamberlin on February 13, 2014

Have you ever wished you could go back in time to see what the universe looked like in the past? Well, you are doing that when you look into the sky, where light takes time to come to you. The moon, for example is about 240,000 miles away; it takes light about 1.3 seconds to […]